โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา หน่วยงานต่างๆและชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 626 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-16 22:36:08