ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพองค์กร(SWOT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพองค์กร(SWOT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพองค์กร(SWOT)

ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ และงานแผนงาน นำโดยท่านผู้อำนวยการจรัญ สุขเสรี และรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาจุดแข็ง - จุดอ่่อน โอกาส และข้อจำกัด (SWOT) ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 565 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-29 20:47:55