พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค

พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค

พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา หน่วยงานต่างๆและชุมชนทองผาภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ณ วัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 743 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-16 22:13:25