พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฏาคม 2558 นายสรรญเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ร่วมทำพิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้กองลูกเสือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประกอบด้วย กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 807 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 11:27:56