พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเทวสังฆาราม ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเปรียญธรรม ๓ ประโยคเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 166 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-16 10:08:54