รับการตรวจเยียม

รับการตรวจเยียม

รับการตรวจเยียม

รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ต้อนรับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เนื่องในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 135 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-15 11:08:23