พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีเข้าประจำกอง  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดพิธีเข้าประจำกอง และการประดับกระดานบ่า  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยการนำของ รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 123 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-15 10:48:10