มอบเจลแอลกอฮอล์

มอบเจลแอลกอฮอล์

มอบเจลแอลกอฮอล์

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ รองผู้อำนวยการ อรรถชัย  มัจฉาเดช  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 129 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-15 10:40:33