รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทับช้างวิทยาคม จังหวัดสงขลา

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทับช้างวิทยาคม จังหวัดสงขลา

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทับช้างวิทยาคม จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทับช้างวิทยาคม จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 169 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-13 12:58:52