โรงพยาบาลปากท่อ​ ร่วมกับงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน​ปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โรงพยาบาลปากท่อ​ ร่วมกับงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน​ปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โรงพยาบาลปากท่อ​  ร่วมกับงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน​ปากท่อพิทยาคม  จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 147 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-09 09:57:22