ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตร "โครงการชุมชน LIKE(ไร้)ขยะ" จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตร "โครงการชุมชน LIKE(ไร้)ขยะ" จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตร

ดร.ขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 
 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  "โครงการชุมชน LIKE(ไร้)ขยะ" และได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมิน โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารอารีน่า  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563เขียนโดย หนองปลาหมมอพิทยาคม โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน 384 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-08 17:37:02