ท.ศ.ล ร่วมใจต้านภันเอดส์" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ท.ศ.ล ร่วมใจต้านภันเอดส์" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ท.ศ.ล ร่วมใจต้านภันเอดส์

งานกิจการนักเรียน ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน
จัดกิจกรรม "ห้องเรียนสีขาว รู้เท่าทัน โครงงานสร้างสรรค์ก้าวไกล ท.ศ.ล ร่วมใจต้านภันเอดส์" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีท่าน ผอ. วิชญาณี บุญทวี คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 161 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-02 10:40:30