ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ

ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ

 ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี  เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ

27 พฤศจิกายน 2563  ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี  เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ ได้แก่ รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร  มอบโดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 132 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-02 10:31:05