ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ท่านรองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนฮอดพิทยาคม ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดหลักสูตรทวิศึกษา และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยมีครูศิวพร คล้ายเจ๊ก และ ครูวรรณญากร  ฤทธิ์เดช นำเสนอโมเดล SCN และ โมเดล 5ก. เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 120 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-23 10:47:41