ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ท่านรองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีครูศิวพร คล้ายเจ๊ก นำเสนอการจัดการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกับวิชาชีววิทยา ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ด้วยโมเดล 3CPR พัฒนาสู่ความสำเร็จเขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 146 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-23 10:28:01