เก่าไปใหม่มา กิจกรรมเลี้ยงส่ง-ต้อนรับคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากTeach For Thailand

เก่าไปใหม่มา กิจกรรมเลี้ยงส่ง-ต้อนรับคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากTeach For Thailand

เก่าไปใหม่มา กิจกรรมเลี้ยงส่ง-ต้อนรับคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากTeach For Thailand

โรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ในหลายโครงการอาทิการมอบทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นม.1-ม.6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษจากมูลนิธิ Teach For Thailand  วาระละ 2 ปี /คุณครูศิริพงษ์ บาลทะจักร์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ครบวาระ คุณครู ธิดาดรัตน์ สระหงษ์ทอง ครุผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 7 รับไม้ต่อ




เขียนโดย นางสุนีรัตน์ เมฆจินดา โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน 122 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-23 10:11:14