มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

 มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

                  11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ดำเนินการมอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่ขาดโอกาส ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 117 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-11 18:13:06