การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2-2563

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2-2563

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2-2563

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการเบื้องต้นดังนี้

1.นายศุภชาติ ถนอมมิตร ดำรงตำแน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี

2.ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 1

3.นางสาวพรทิพา จิณแพทย์ ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 2

4.นางพิลาวัณย์ วิจิตรโชติ ดำรงตำแน่ง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี คนที่ 3 
ดูน้อยลงเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 125 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-07 14:29:47