ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพม.8

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพม.8

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพม.8

             5 พฤศจิกายน 2563 นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพม.8 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 8เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 171 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-05 20:50:25