ยินดีต้อนรับคุณครูสุกัลยา เต็งสุวรรณ

ยินดีต้อนรับคุณครูสุกัลยา เต็งสุวรรณ

ยินดีต้อนรับคุณครูสุกัลยา เต็งสุวรรณ

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูสุกัลยา เต็งสุวรรณ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นที่เดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 129 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-05 20:48:21