5 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมาปฏิบัติหน้าที่วันแรก

5 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมาปฏิบัติหน้าที่วันแรก

5 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมาปฏิบัติหน้าที่วันแรก

                 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายประวิทย์ สิงห์เรือง มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นวันแรกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 146 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-05 20:45:13