กีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8 ครั้งที่ 1

กีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8 ครั้งที่ 1

กีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8 ครั้งที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้นำบุคลากรเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.8 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 176 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-04 14:25:09