โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐิน ให้กรมศุลกากร ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐิน ให้กรมศุลกากร ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐิน ให้กรมศุลกากร ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมศุลกากร ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร พระอารามหลวง โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่ พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร พระอารามหลวง และพระสงฆ์ประจำวัด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ในโอกาสนี้กรมศุลกากรได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด และทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ในครั้งนี้ด้วย
เขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 148 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-04 14:10:34