กีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8 ครั้งที่ 1

กีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8 ครั้งที่ 1

กีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8 ครั้งที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 นำโดย ดร.อรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากรโรงเรียนประชามงคล ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่าง มรภ. กาญจนบุรี กับ สพม. 8 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 122 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-03 15:51:24