โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มารับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มารับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มารับบริจาคโลหิต

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมารับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมจันทรมงคล โรงเรียนประชามงคล โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนประชามงคล ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 99 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-03 15:14:13