ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันทำกระทงเพื่อสมทบทุนนำเงินเข้าทำบุญกับวัดทุ่งลาดหญ้า

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันทำกระทงเพื่อสมทบทุนนำเงินเข้าทำบุญกับวัดทุ่งลาดหญ้า

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันทำกระทงเพื่อสมทบทุนนำเงินเข้าทำบุญกับวัดทุ่งลาดหญ้า

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันทำกระทงเพื่อสมทบทุนนำเงินเข้าทำบุญกับวัดทุ่งลาดหญ้า เนื่องในวันลอยกระทง 2563
เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 156 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-03 11:07:42