กิจกรรมวันลอยกระทงและวันฮาโลวีน 2563

กิจกรรมวันลอยกระทงและวันฮาโลวีน 2563

กิจกรรมวันลอยกระทงและวันฮาโลวีน 2563

30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงและกิจกรรมวันฮาโลวีนเพิ่มเติมเขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 113 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-02 16:02:43