คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
1.คุณครูสมชาติ ตรียินดี ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.คุณครูเอมอร จันทร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.คุณครูพีรพงศ์ ปลาสกุล ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4.คุณครูพิสิฐ บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โพธารากุล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก TMVitthayakom
เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 128 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-31 13:29:02