พิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

พิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

พิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

               30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 เพื่อให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่ขาดโอกาส ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพอลยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 100 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-30 16:49:20