การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 104 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-30 11:42:16