พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน

พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน

พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีร่วมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน..ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖และ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
เขียนโดย โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน 1,647 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-08 15:11:08