ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 นำโดย ดร.อรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนและท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้มอบธงและเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่ผู้กำกับและลูกเสือ ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนประชามงคลที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โรงเรียนประชามงคลได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทลูกเสือวิสามัญ และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งได้จัดการแข่งขันในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทลูกเสือวิสามัญเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 139 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-28 15:30:16