ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ

ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ

 ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ

โรงเรียนเทพมงคลรังษีโดยดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 163 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-27 22:42:05