การประชุมและตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การประชุมและตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การประชุมและตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับ พล.อ.ต.ฐานันดร์  ประทีบทอง  ราชองครักษ์ประจำพระองค์ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะ เนื่องในการประชุมและตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จทอดพระเนตรการทำงาน
ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 120 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-27 17:53:35