การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 159 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-26 20:06:51