พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด นายพงศกร อะกะวงศ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 85 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-26 10:04:53