โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเด็กและเยาวชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเด็กและเยาวชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเด็กและเยาวชน

                 22 ตุลาคม 2563 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเด็กและเยาวชนจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ่อพลอย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 69 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-22 22:36:12