กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563 (กีฬานักเรียน นักศึกษา) โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 168 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-22 21:43:56