พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาทหาร

พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาทหาร

พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาทหาร
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 83 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-20 12:59:03