ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนายกำธร สุทธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับนางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์และคณะครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ในการศึกษาดูงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษีเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 109 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-19 13:03:55