กีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด มัธยมเกมส์

กีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด มัธยมเกมส์

กีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด มัธยมเกมส์

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัดมัธยม เกมส์ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรีเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 180 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-17 20:36:46