โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และข้าราชการครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค โดยมีนายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยคเป็นประธานในพิธี ในการนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วเขียนโดย Kan05 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 86 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-17 13:55:31