"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 18/2563

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 18/2563วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563
นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์และคณะครู เข้าร่วมพิธีบำพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจอมบึง
เขียนโดย นางเสาวนีย์ แตงจันทึก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 151 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-14 11:30:58