พิธีถวายพระพรชัยและวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ

พิธีถวายพระพรชัยและวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ

พิธีถวายพระพรชัยและวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานถวายพระพรหน้าเสาธง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น.
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,504 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-06 09:43:32