พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในอากาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในอากาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในอากาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

    คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในอากาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เขียนโดย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เปิดอ่าน 147 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-14 11:30:43