ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงาน ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อนวยการและคณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้เขียนโดย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เปิดอ่าน 143 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-14 11:15:43