โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระบมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมจิตอาสาโดยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านคาวิทยา  และเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 90 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-13 23:24:57