ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้อำนวยการ ดร. สุรินทร์ สำลี และตัวแทนคณะครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
________________________________________________________
บันทึกภาพนิ่ง : ชมรม Q.C. Studio นายนิรวิทย์ บัวเขียว (พี่มิกกี้) ม.5/2เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 63 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-13 14:13:24