แนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง หัวหน้างานแนะแนว ต้อนรับ ผศ. จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 97 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-12 12:50:18