4 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเนกขัมมาราม

4 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเนกขัมมาราม

4 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเนกขัมมาราม
เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 128 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-05 15:50:46